دادن یه شانس دوباره به افراد مثل دادن یه گلوله به اونه چون دفعه اول نتونست خوب تو رو نشونه بره. الپاچینو god father
 
 
 
 • Shift 2: Unleashed

  Shift 2: Unleashed

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Need for Speed: Most Wanted 2012

  Need for Speed: Most Wanted 2012

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •  
   
 • Grand Theft Auto V

  Grand Theft Auto V

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •  
  •  
   
 • The Godfather II

  The Godfather II

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •  
   
 • Mafia II

  Mafia II

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •  
   
 • Splinter Cell: Double Agent

  Splinter Cell: Double Agent

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •  
   
 • Splinter Cell: Conviction

  Splinter Cell: Conviction

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •  
   
 • Splinter Cell: Blacklist

  Splinter Cell: Blacklist

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •  
   
 • Resident Evil 6

  Resident Evil 6

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
   
 • Resident Evil 5

  Resident Evil 5

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •