کانتر جدیدوکیبازیکرده
 
 
 
 • Assassin's Creed: Liberation HD

  Assassin's Creed: Liberation HD

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Hakuoki: Warriors of the Shinsengumi

  Hakuoki: Warriors of the Shinsengumi

  PSP
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Need for Speed: Most Wanted 5-1-0

  Need for Speed: Most Wanted 5-1-0

  PSP
  خیلی حال کردم

  10
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Angry Birds: Star Wars

  Angry Birds: Star Wars

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Call of Duty: Black Ops II

  Call of Duty: Black Ops II

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • DmC: Devil May Cry

  DmC: Devil May Cry

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Ni no Kuni: Wrath of the White Witch

  Ni no Kuni: Wrath of the White Witch

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
    
  • WWE '13

   WWE '13

   Xbox 360
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   10
   •  
   •  
   •  
    
  • Resident Evil 4

   Resident Evil 4

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   10
   •  
   •  
   •  
    
  • Resident Evil 5

   Resident Evil 5

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   10
   •  
   •  
   •