هر چی داد زدم کسی صدامو نشنید..بهتره سکوت کنم!!!
 
 
 
 • Dark Souls II

  Dark Souls II

  Xbox 360
  با این بازی زندگی کردم..یک هفته روزی ده ساعت بازی کردم تا تمام شد..70 تا 80 ساعت منو میخکوب کرد..یکی از بهترین بازی های عمرم..این سری و سری قبل.

  10
  •  
  •