یادش بخیر قدیما اینجا چه صفایی داشت ... :)
 
 
 
 • Grand Theft Auto IV

  Grand Theft Auto IV

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  7
  •  
  •  
   
 • Call of Duty: Black Ops II

  Call of Duty: Black Ops II

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •  
   
 • Far Cry 3

  Far Cry 3

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
   
 • Hitman: Absolution

  Hitman: Absolution

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
   
 • Assassin's Creed III

  Assassin's Creed III

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •