من که نفهمیدم ،گندهء این سایت کیه!
 
 
 
 • Wolfenstein: The New Order

  Wolfenstein: The New Order

  XBOX1
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Fable Anniversary

  Fable Anniversary

  Xbox 360
  همونه دیگه...!

  N/A
  •  
  •  
   
 • F1 2013

  F1 2013

  Xbox 360
  این دیگه بهتر از قبل نبود

  9
  •  
  •  
   
 • Battlefield 4

  Battlefield 4

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
   
 • Battlefield 4

  Battlefield 4

  Xbox 360
  چی بگم؟

  9
  •  
  •  
   
 • Battlefield 3

  Battlefield 3

  Xbox 360
  ریدن تو ایران!!

  10
  •  
  •  
   
 • Call of Duty: Ghosts

  Call of Duty: Ghosts

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
   
 • Call of Duty: Ghosts

  Call of Duty: Ghosts

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
   
 • The LEGO Movie: Videogame

  The LEGO Movie: Videogame

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •  
   
 • LEGO Harry Potter: Years 5-7

  LEGO Harry Potter: Years 5-7

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •