و آنها گویند ما را به ترم قبل باز گردانید تا درس بخوانیم.. آیا به آنها به اندازه ی کافی فرجه ندادیم؟؟؟؟!! و آنها به مشروطیت عظیم گرفتار خواهند شد
 
 
 
 • The Walking Dead-Season Two: Episode 1-All That Remains

  The Walking Dead-Season Two: Episode 1-All That Remains

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
  •  
   
 • The Wolf Among Us: Episode 1-Faith

  The Wolf Among Us: Episode 1-Faith

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
  •  
   
 • Mirror's Edge

  Mirror's Edge

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •  
  •  
   
 • The Order: 1886

  The Order: 1886

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Indigo Prophecy

  Indigo Prophecy

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
   
 • Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

  Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Splinter Cell: Blacklist

  Splinter Cell: Blacklist

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Gears of War

  Gears of War

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
   
 • XCOM: Enemy Unknown

  XCOM: Enemy Unknown

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  7.5
  •  
  •  
   
 • شبان

  شبان

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •  
  •  
  •