هیچوقت با ادم احمق بحث نکن او تو را تا سطح خودش پایین می اورد و با تجربه ای که در ان سطح داردتو را شکست می دهد
 
 
 
 • LEGO Pirates of the Caribbean: The Video Game

  LEGO Pirates of the Caribbean: The Video Game

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • The History Channel: Civil War-Great Battles

  The History Channel: Civil War-Great Battles

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Neighbors From Hell

  Neighbors From Hell

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Grand Theft Auto: San Andreas

  Grand Theft Auto: San Andreas

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A