دیدن قهرمانی آرسنال وکسب جام بعد از8سال
 
 
 
 • FIFA 18

  FIFA 18

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
   
 • Resident Evil 7: biohazard

  Resident Evil 7: biohazard

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
   
 • Uncharted 4: A Thief's End

  Uncharted 4: A Thief's End

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
   
 • Call of Duty: Infinite Warfare

  Call of Duty: Infinite Warfare

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
   
 • Red Dead Redemption 2

  Red Dead Redemption 2

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Rise of the Tomb Raider

  Rise of the Tomb Raider

  XBOX1
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
   
 • Battlefield 1

  Battlefield 1

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
   
 • Uncharted 3: Drake's Deception

  Uncharted 3: Drake's Deception

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Uncharted 2: Among Thieves

  Uncharted 2: Among Thieves

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •  
   
 • L.A. Noire

  L.A. Noire

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •