.........................................
 
 
 
 • Assassin's Creed: Unity

  Assassin's Creed: Unity

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • The Walking Dead-Season Two: Episode 1-All That Remains

  The Walking Dead-Season Two: Episode 1-All That Remains

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
    
  • The Wolf Among Us: Episode 1-Faith

   The Wolf Among Us: Episode 1-Faith

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   10
   •  
   •  
   •  
    
  • Hitman: Absolution

   Hitman: Absolution

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   10
   •  
   •  
   •  
    
  • Splinter Cell

   Splinter Cell

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   8.5
   •  
   •  
    
  • Medal of Honor: Warfighter

   Medal of Honor: Warfighter

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   8
   •  
    
  • Tomb Raider

   Tomb Raider

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   10
   •  
   •  
    
  • The Walking Dead: Survival Instinct

   The Walking Dead: Survival Instinct

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   1
   •  
    
  • Mass Effect 3

   Mass Effect 3

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   8
   •  
    
  • Far Cry 3

   Far Cry 3

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   10
   •  
   •  
   •