Rsident evil Crysis دلایل خرید هر کنسول
 
 
 
 • FIFA 19

  FIFA 19

  XBOX1
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
  •  
   
 • Forza Horizon 4

  Forza Horizon 4

  XBOX1
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Forza Horizon 4

  Forza Horizon 4

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Forza Horizon 3

  Forza Horizon 3

  XBOX1
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Resident Evil 2 Remake

  Resident Evil 2 Remake

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Red Dead Redemption 2

  Red Dead Redemption 2

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
   
 • Red Dead Redemption 2

  Red Dead Redemption 2

  XBOX1
  این بازی بهتر از هر بازی سونی هست . مورد انتشار ترین بازی 2018 و 2017 امیدوارم باز تاخیر نخوره!!

  10
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Resident Evil: Revelations 2

  Resident Evil: Revelations 2

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Resident Evil: Revelations 2

  Resident Evil: Revelations 2

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Resident Evil HD Remaster

  Resident Evil HD Remaster

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •