من هکرم عاشق assassin هستم و ؟؟؟
 
 
 
 • Assassin's Creed Rogue

  Assassin's Creed Rogue

  PC
  بهتر از بلک فلگ بود

  9.5
  •  
  •  
  •  
   
 • Assassin's Creed

  Assassin's Creed

  PC
  بهترین بازی من

  10
  •  
  •  
  •  
   
 • Assassin's Creed: Revelations

  Assassin's Creed: Revelations

  PC
  بهترین بازی من

  10
  •  
  •  
  •  
   
 • Assassin's Creed IV: Black Flag

  Assassin's Creed IV: Black Flag

  PC
  بهترین بازی من

  5
  •  
  •  
  •  
   
 • Assassin's Creed: Brotherhood

  Assassin's Creed: Brotherhood

  PC
  بهترین بازی من

  10
  •  
  •  
  •  
   
 • Assassin's Creed II

  Assassin's Creed II

  PC
  بهترین بازی من

  10
  •  
  •  
  •  
   
 • Assassin's Creed III

  Assassin's Creed III

  PC
  بهترین بازی من

  10
  •  
  •  
  •