اين اكانت اعتبار ندارد. در صورتي كه كاري با من دارين با اكانت Ardalan007 تماس بگيريد. دیگه به هیچ وجه سراغ این اکانت نمیام
 
 
 
 • METRO: Last Light

  METRO: Last Light

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
    
  • The Walking Dead: Episode 3-Long Road Ahead

   The Walking Dead: Episode 3-Long Road Ahead

   Xbox 360
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   8.5
   •  
   •  
   •  
    
  • Battlefield: Bad Company 2

   Battlefield: Bad Company 2

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   10
   •  
   •  
   •  
    
  • Battlefield 3

   Battlefield 3

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   8
   •  
   •  
   •  
    
  • The Secret of Monkey Island: Special Edition

   The Secret of Monkey Island: Special Edition

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   10
   •  
   •  
   •  
    
  • Monkey Island 2-Special Edition: Lechuck's Revenge

   Monkey Island 2-Special Edition: Lechuck's Revenge

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   9.5
   •  
   •  
   •  
    
  • Assassin's Creed: Revelations

   Assassin's Creed: Revelations

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
   •  
   •  
   •  
    
  • Assassin's Creed: Brotherhood

   Assassin's Creed: Brotherhood

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   9
   •  
   •  
   •  
    
  • Assassin's Creed III

   Assassin's Creed III

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
   •  
    
  • Assassin's Creed II

   Assassin's Creed II

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   9
   •  
   •