مرگ مغزی، بهتر از مغزی است که در فکر انحراف ومرگ سایر مغز هاست.
 
 
 
 • Assassin's Creed Syndicate

  Assassin's Creed Syndicate

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •  
   
 • Dead Space 3

  Dead Space 3

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
    
  • Grand Theft Auto V

   Grand Theft Auto V

   Xbox 360
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
     
   • Remember Me

    Remember Me

    Xbox 360
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    N/A
    •  
     
   • Devil May Cry 4

    Devil May Cry 4

    Xbox 360
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    N/A
    •  
    •  
     
   • FIFA Soccer 13

    FIFA Soccer 13

    PC
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    N/A
      
    • Driver: San Francisco

     Driver: San Francisco

     PC
     [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

     8.5
     •  
     •  
      
    • Red Dead Redemption

     Red Dead Redemption

     Xbox 360
     [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

     9
     •  
     •  
      
    • Halo: Reach

     Halo: Reach

     Xbox 360
     [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

     N/A
     •  
     •  
      
    • Halo 4

     Halo 4

     Xbox 360
     [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

     N/A
     •