من منو تو کلوب ها مسدود نکنین چون تو پست ها شرکت نمی کنم فقط مواظب حرف زدنتون هستم!