هیجان=توهوم=گیم
 
 
 
 • The Last of Us

  The Last of Us

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
   
 • Tomb Raider

  Tomb Raider

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
   
 • H.A.W.X

  H.A.W.X

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
   
 • Ghost Recon: Future Soldier

  Ghost Recon: Future Soldier

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
   
 • Mafia II

  Mafia II

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
   
 • Mafia

  Mafia

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
   
 • God of War: Ascension

  God of War: Ascension

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
   
 • God of War III

  God of War III

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
   
 • God of War II

  God of War II

  PS2
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
   
 • God of War 1

  God of War 1

  PS2
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •