دیگر توانی برای فریاد نیست !
 
 
 
 • Fallout 4

  Fallout 4

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
    
  • Need for Speed

   Need for Speed

   PS4
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
     
   • Dead Island: Riptide

    Dead Island: Riptide

    PC
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    9
    •  
    •  
    •  
    •  
     
   • XCOM: Enemy Unknown

    XCOM: Enemy Unknown

    PC
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    9.5
    •  
    •  
     
   • Divinity 2: Ego Draconis

    Divinity 2: Ego Draconis

    PC
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    10
    •  
    •  
     
   • BioShock 2

    BioShock 2

    PC
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    10
    •  
    •  
    •  
     
   • Hard Reset

    Hard Reset

    PC
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    8
    •  
    •  
     
   • Lost Planet: Extreme Condition

    Lost Planet: Extreme Condition

    PC
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    8.5
    •  
    •  
     
   • Avatar: The Game

    Avatar: The Game

    PC
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    9
    •  
    •  
     
   • The Lord of the Rings: War in the North

    The Lord of the Rings: War in the North

    PC
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    9
    •  
    •  
    •