(فیشر هنوز مطلبی برای این بخش ننوشته است!)
 
 
 
 • Far Cry 3

  Far Cry 3

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Grand Theft Auto V

  Grand Theft Auto V

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Dead Space 3

  Dead Space 3

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Splinter Cell: Blacklist

  Splinter Cell: Blacklist

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Fable: The Journey

  Fable: The Journey

  Xbox 360
  یک بازی عالی

  10
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Forza Horizon

  Forza Horizon

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
   
 • Total War: Rome II

  Total War: Rome II

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • قتل در کوچه های طهران

  قتل در کوچه های طهران

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
   
 • Gears of War: Judgment

  Gears of War: Judgment

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Hitman: Absolution

  Hitman: Absolution

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •