اگر کسی را از ذهنت پاک کردی اما هنوز دنبال چراهای او میروی بیانگر است که هنور او را کامل از یاد نبردی
 
 
 
 • Halo Wars 2

  Halo Wars 2

  XBOX1
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
   
 • Halo 5 : Guardians

  Halo 5 : Guardians

  XBOX1
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
   
 • Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

  Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

  XBOX1
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
   
 • Gears of War: Ultimate Edition

  Gears of War: Ultimate Edition

  XBOX1
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
   
 • Gears of War: Judgment

  Gears of War: Judgment

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
   
 • Gears of War 3

  Gears of War 3

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
   
 • Gears of War 2

  Gears of War 2

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
   
 • Forza Horizon 4

  Forza Horizon 4

  XBOX1
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
   
 • Forza Motorsport 5

  Forza Motorsport 5

  XBOX1
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
   
 • Forza Horizon 3

  Forza Horizon 3

  XBOX1
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •