هرکی با تاریکی پنجه به پنجه میشه..باید مراقب این باشه که خودش گرفتاره تاریکی نشه
 
 
 
 • Serious Sam: The First Encounter

  Serious Sam: The First Encounter

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
   
 • Left 4 Dead 2

  Left 4 Dead 2

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  7.5
  •  
  •  
   
 • Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth

  Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  5.5
  •  
   
 • The Walking Dead: Survival Instinct

  The Walking Dead: Survival Instinct

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  5
  •  
   
 • The Walking Dead: A Telltale Games Series

  The Walking Dead: A Telltale Games Series

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  7
  •  
   
 • The Walking Dead: 400 Days

  The Walking Dead: 400 Days

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  6.5
  •  
   
 • Trine

  Trine

  PC
  زود تموم شد

  8
  •  
   
 • Shadowgrounds

  Shadowgrounds

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •  
   
 • DOOM 3

  DOOM 3

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  7
  •  
   
 • Dungeon Siege

  Dungeon Siege

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  5.5
  •