هرکی با تاریکی پنجه به پنجه میشه..باید مراقب این باشه که خودش گرفتاره تاریکی نشه
 
 
 
 • Shadowgrounds

  Shadowgrounds

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •  
   
 • DOOM 3

  DOOM 3

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  7
  •  
   
 • Dungeon Siege

  Dungeon Siege

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  5.5
  •  
   
 • Half-Life 2

  Half-Life 2

  PC
  whos G MAN?

  9.5
  •  
  •  
   
 • Counter Strike: Condition Zero

  Counter Strike: Condition Zero

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  7
  •  
   
 • Half-Life

  Half-Life

  PC
  دهنم سرویس شد....بازی خیلی قدیمه ولی برام جالب بود بدونم اینقدر half life half life میکنن ارزش بازی مردن داره یا نه... واقعا داشت

  8.5
  •  
   
 • Crazy Taxi

  Crazy Taxi

  PC
  lol

  7
    
  • Dark Souls II

   Dark Souls II

   PC
   my Brave undead finaly take his thorn

   9.5
   •  
   •  
    
  • Dark Souls: Prepare to Die Edition

   Dark Souls: Prepare to Die Edition

   PC
   knight artiarois ....the abyss walker

   9.5
   •  
   •  
    
  • Hitman: Contracts

   Hitman: Contracts

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   9
   •  
   •