منو این
 
 
 
 • Metro Exodus

  Metro Exodus

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Battlefield V

  Battlefield V

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Hitman 2

  Hitman 2

  XBOX1
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Fallout 76

  Fallout 76

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Fallout 4

  Fallout 4

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Fallout 3

  Fallout 3

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Fallout 2

  Fallout 2

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Fallout

  Fallout

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Just Cause 4

  Just Cause 4

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Just Cause 3

  Just Cause 3

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  7.5
  •  
  •  
  •  
  •