لطفا کسی پیام تبلیغاتی مثل رای دادن و....... رو برام نفرسته وگرنه به مدیریت میگم///http://pardisgame.net/thread-35092.html
 
 
 
 • WWE 2K15

  WWE 2K15

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Scarface: The World Is Yours

  Scarface: The World Is Yours

  PS2
  یعنی بهترین بازی عمرم که با gta هم برابری میکنه

  N/A
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Mortal Kombat

  Mortal Kombat

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Watch Dogs

  Watch Dogs

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Sleeping Dogs

  Sleeping Dogs

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •  
   
 • Reservoir Dogs

  Reservoir Dogs

  PS2
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •  
  •  
   
 • WWE All Stars

  WWE All Stars

  PSP
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
  •  
   
 • WWE SmackDown vs. Raw 2011

  WWE SmackDown vs. Raw 2011

  PSP
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  6.5
  •  
  •  
  •  
   
 • WWE SmackDown vs. Raw 2011

  WWE SmackDown vs. Raw 2011

  PS2
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •  
   
 • WWE Smackdown vs. Raw 2010

  WWE Smackdown vs. Raw 2010

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  6.5