نه بابا فریاد نزن کر میشیم...
 
 
 
 • Grand Theft Auto V

  Grand Theft Auto V

  Xbox 360
  خیلی خیلی فوق العادست...

  N/A
  •  
   
 • FIFA Soccer 13

  FIFA Soccer 13

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
   
 • FIFA Soccer 13

  FIFA Soccer 13

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
   
 • Spartacus Legends

  Spartacus Legends

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Hitman: Blood Money

  Hitman: Blood Money

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
    
  • Warriors: Legends of Troy

   Warriors: Legends of Troy

   Xbox 360
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   10
   •  
   •  
   •  
   •  
    
  • Forza Horizon

   Forza Horizon

   Xbox 360
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
   •  
   •  
   •  
   •  
    
  • Watch Dogs

   Watch Dogs

   Xbox 360
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
   •  
    
  • Left 4 Dead

   Left 4 Dead

   Xbox 360
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   9.5
   •  
   •  
   •  
   •  
    
  • The Walking Dead: Episode 3-Long Road Ahead

   The Walking Dead: Episode 3-Long Road Ahead

   Xbox 360
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   8.5