انچه در ذهن داری فریاد بزن!
 
 
 
 • Heavy Rain

  Heavy Rain

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
   
 • Monster Hunter World

  Monster Hunter World

  XBOX1
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
   
 • Uncharted 3: Drake's Deception

  Uncharted 3: Drake's Deception

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
   
 • Uncharted 2: Among Thieves

  Uncharted 2: Among Thieves

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
   
 • Death Stranding

  Death Stranding

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
   
 • Mortal Kombat 11

  Mortal Kombat 11

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
   
 • The Outer Worlds

  The Outer Worlds

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •  
   
 • Resident Evil 3: Nemesis

  Resident Evil 3: Nemesis

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
   
 • Injustice 2

  Injustice 2

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
  •  
   
 • Darksiders III

  Darksiders III

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •