مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن برگشتــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
 
 
 
 • Call of Duty: Black Ops II

  Call of Duty: Black Ops II

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  7.5
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Grand Theft Auto V

  Grand Theft Auto V

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
   
 • Angry Birds: Space

  Angry Birds: Space

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Max Payne 2: The Fall of Max Payne

  Max Payne 2: The Fall of Max Payne

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •  
  •  
   
 • METRO 2033

  METRO 2033

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  6
  •  
  •  
   
 • Inversion

  Inversion

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •  
  •  
   
 • Assassin's Creed: Brotherhood

  Assassin's Creed: Brotherhood

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Assassin's Creed: Revelations

  Assassin's Creed: Revelations

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Assassin's Creed: Brotherhood

  Assassin's Creed: Brotherhood

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Assassin's Creed: Bloodlines

  Assassin's Creed: Bloodlines

  PSP
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
  •