لعنت خدا بر آدم بی مرام!!!
 
 
 
 • Dead Space 3

  Dead Space 3

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
   
 • Resistance 3

  Resistance 3

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
   
 • Uncharted: Drake's Fortune

  Uncharted: Drake's Fortune

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Killzone 3

  Killzone 3

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Killzone 2

  Killzone 2

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Heavy Rain

  Heavy Rain

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
   
 • Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots

  Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
   
 • Gran Turismo 5

  Gran Turismo 5

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
   
 • Uncharted 2: Among Thieves

  Uncharted 2: Among Thieves

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Uncharted 3: Drake's Deception

  Uncharted 3: Drake's Deception

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
  •