INJUSTICE IS THE BEST
 
 
 
 • Injustice: Gods Among Us

  Injustice: Gods Among Us

  Xbox 360
  محشر بود ولی بازم کوتاه و ساده...

  9.5
  •  
  •  
   
 • Tomb Raider

  Tomb Raider

  Xbox 360
  عالی بود ولی ساده و کوتاه

  9.5
  •  
  •  
   
 • God of War III

  God of War III

  PS3
  دلم میسوزه که ازدستم رفت و بازیش نکردم....ولی هنوزم بهترین بازیه...

  10
  •  
   
 • God of War: Ascension

  God of War: Ascension

  PS3
  دلم میسوزه که نمیتونم بازیش کنم...ولی هنوزم بهترین بازیه...

  10
  •  
   
 • God of War II

  God of War II

  PS2
  هنوزم بهترین بازیه...

  10
  •  
  •  
   
 • God of War 1

  God of War 1

  PS2
  هنوزم بهترین بازیه...

  10
  •  
  •  
   
 • Call of Duty: Modern Warfare 3

  Call of Duty: Modern Warfare 3

  Xbox 360
  مثل MWقبلیش عالی بود...

  9.5
  •  
  •  
   
 • Call of Duty: Modern Warfare 2

  Call of Duty: Modern Warfare 2

  PC
  بهترینCODبود که بازی کردم...عالی و عالی تر

  10
  •  
  •  
   
 • Call of Duty: Black Ops II

  Call of Duty: Black Ops II

  Xbox 360
  ازاین شمارش خوشم نمیاد ولی برای کلکسیونم تمومش میکنم

  8
  •  
   
 • Call of Duty: Black Ops

  Call of Duty: Black Ops

  PC
  مثل همیشه عالی...

  9
  •  
  •