اینASSASSINS CREED IIIکی میاد دیگه صبرم تموم شده...
 
 
 
 • Ghost Recon: Future Soldier

  Ghost Recon: Future Soldier

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  7
  •  
  •  
   
 • Assassin's Creed: Brotherhood

  Assassin's Creed: Brotherhood

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
  •  
   
 • Assassin's Creed II

  Assassin's Creed II

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
  •  
   
 • Assassin's Creed

  Assassin's Creed

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
  •  
   
 • Assassin's Creed: Revelations

  Assassin's Creed: Revelations

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Assassin's Creed III

  Assassin's Creed III

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •