آخر شخصیت
 
 
 
 • Dead Space 3

  Dead Space 3

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
    
  • Sleeping Dogs

   Sleeping Dogs

   Xbox 360
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   9
   •  
   •  
    
  • Guardians of Middle-Earth

   Guardians of Middle-Earth

   Xbox 360
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
   •  
    
  • Dragon's Dogma

   Dragon's Dogma

   Xbox 360
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
   •  
   •  
   •  
   •  
    
  • Sleeping Dogs

   Sleeping Dogs

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
     
   • Call of Duty: Black Ops II

    Call of Duty: Black Ops II

    PC
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    N/A
    •  
     
   • Prototype 2

    Prototype 2

    PC
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    N/A
    •  
     
   • Grand Theft Auto V

    Grand Theft Auto V

    PS3
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    N/A
    •  
     
   • The Walking Dead: Episode 1-A New Day

    The Walking Dead: Episode 1-A New Day

    Xbox 360
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    N/A
    •  
     
   • Sniper: Ghost Warrior 2

    Sniper: Ghost Warrior 2

    PS3
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    N/A
    •