کجاییییییییی!!!
 
 
 
 • Lost Planet 3

  Lost Planet 3

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Kinect Star Wars

  Kinect Star Wars

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •  
   
 • Far Cry 3

  Far Cry 3

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Max Payne 3

  Max Payne 3

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • The Witcher 2: Assassins of Kings

  The Witcher 2: Assassins of Kings

  PC
  خیلی خوب بود

  9
  •  
  •  
   
 • Mass Effect 3

  Mass Effect 3

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •  
   
 • I Am Alive

  I Am Alive

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Gears of War 3

  Gears of War 3

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •