به روزای سخت نبودنت قسم که وقتی هم بودی هیچ گهی نخوردی :))))))))))))))
 
 
 
 • Call of Duty: Modern Warfare 3

  Call of Duty: Modern Warfare 3

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
   
 • FIFA Soccer 12

  FIFA Soccer 12

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •  
   
 • Mass Effect 3

  Mass Effect 3

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
   
 • Metal Gear Solid: HD Collection

  Metal Gear Solid: HD Collection

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  5.5
  •  
   
 • NIER

  NIER

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
   
 • Assassin's Creed: Revelations

  Assassin's Creed: Revelations

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  7
  •  
   
 • Rayman Origins

  Rayman Origins

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •  
   
 • Yakuza 3

  Yakuza 3

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  7
  •  
   
 • Yakuza 4

  Yakuza 4

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  7.5
  •  
   
 • Journey

  Journey

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •