سلام
 
 
 
 • PlayerUnknown's Battlegrounds

  PlayerUnknown's Battlegrounds

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
   
 • Battlefield 4

  Battlefield 4

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  7.5
  •  
  •  
  •  
   
 • Call of Duty 4: Modern Warfare

  Call of Duty 4: Modern Warfare

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
  •  
   
 • Rainbow Six: Siege

  Rainbow Six: Siege

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • The Witcher 3: Wild Hunt

  The Witcher 3: Wild Hunt

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Grand Theft Auto: San Andreas

  Grand Theft Auto: San Andreas

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
  •  
   
 • Grand Theft Auto: Vice City

  Grand Theft Auto: Vice City

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
  •  
   
 • The Punisher

  The Punisher

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
  •  
   
 • Def Jam: Fight for NY

  Def Jam: Fight for NY

  PS2
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
   
 • Black

  Black

  PS2
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
  •