(jojolia هنوز مطلبی برای این بخش ننوشته است!)
 
 
 
 • Shadow of the Colossus

  Shadow of the Colossus

  PS2
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
   
 • Resident Evil 3: Nemesis

  Resident Evil 3: Nemesis

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
  •  
   
 • Resident Evil 2

  Resident Evil 2

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
   
 • Resident Evil: Code-Veronica X

  Resident Evil: Code-Veronica X

  PS2
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
  •  
   
 • Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty

  Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty

  PS2
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
   
 • Resident Evil

  Resident Evil

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
  •  
   
 • Onimusha: Warlords

  Onimusha: Warlords

  PS2
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
  •  
   
 • Onimusha: Dawn of Dreams

  Onimusha: Dawn of Dreams

  PS2
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •  
  •  
  •  
   
 • Onimusha 3: Demon Siege

  Onimusha 3: Demon Siege

  PS2
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
  •  
   
 • Onimusha 2: Samurai's Destiny

  Onimusha 2: Samurai's Destiny

  PS2
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
  •