زنــــــــده و پــــــــایــــــــــنده باد پـــــــــردیســـــــــ گیمــــــ .
 
 
 
 • Splinter Cell: Pandora Tomorrow

  Splinter Cell: Pandora Tomorrow

  PS2
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
   
 • Saints Row: The Third

  Saints Row: The Third

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
   
 • Batman: Arkham Asylum

  Batman: Arkham Asylum

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
   
 • Batman: Arkham City

  Batman: Arkham City

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
   
 • RAGE

  RAGE

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
   
 • Deus Ex: Human Revolution

  Deus Ex: Human Revolution

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
   
 • Gears of War 3

  Gears of War 3

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
   
 • L.A. Noire

  L.A. Noire

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
   
 • Need for Speed: The Run

  Need for Speed: The Run

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
   
 • Asura's Wrath

  Asura's Wrath

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •  
  •