خدایا اینجا کجاست؟دو حالت بیشتر نداره-یا من از مریخ اومدم! یا من از مریخ اومدم
 
 
 
 • The House of the Dead III

  The House of the Dead III

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  7
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • The House of the Dead: Overkill-Extended Cut

  The House of the Dead: Overkill-Extended Cut

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • The Walking Dead: Episode 1-A New Day

  The Walking Dead: Episode 1-A New Day

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • The Dishwasher: Dead Samurai

  The Dishwasher: Dead Samurai

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Left 4 Dead 2

  Left 4 Dead 2

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
   
 • Evil Dead: Hail to the King

  Evil Dead: Hail to the King

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  4
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Deadtime Stories

  Deadtime Stories

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  7
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Deadly Premonition

  Deadly Premonition

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  7
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Dead Space 2

  Dead Space 2

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Dead Space

  Dead Space

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
  •  
  •