T L O U
 
 
 
 • The Last of Us

  The Last of Us

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
    
  • Resident Evil 5

   Resident Evil 5

   PS3
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
   •  
   •  
   •  
   •  
    
  • Resident Evil 6

   Resident Evil 6

   PS3
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
     
   • Uncharted: Drake's Fortune

    Uncharted: Drake's Fortune

    PS3
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    9
    •  
    •  
    •  
     
   • Uncharted 3: Drake's Deception

    Uncharted 3: Drake's Deception

    PS3
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    9.5
    •  
    •  
    •  
    •  
     
   • Uncharted 2: Among Thieves

    Uncharted 2: Among Thieves

    PS3
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    10
    •  
    •  
    •