"هر کس ارزش خودش را نداند، تباه می شود_ حضرت علی (ع)"
 
 
 
 • Max Payne 2: The Fall of Max Payne

  Max Payne 2: The Fall of Max Payne

  PC
  یک بازیه دراماتیک عالی

  9.5
  •  
   
 • Crysis 3

  Crysis 3

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
   
 • Mass Effect 3

  Mass Effect 3

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
   
 • Far Cry 3

  Far Cry 3

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Call of Duty: Modern Warfare 2

  Call of Duty: Modern Warfare 2

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
   
 • Crysis Warhead

  Crysis Warhead

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
   
 • Crysis

  Crysis

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
   
 • The Elder Scrolls V: Skyrim

  The Elder Scrolls V: Skyrim

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
   
 • Crysis 2

  Crysis 2

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •