LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL
 
 
 
 • The Last of Us Remastered

  The Last of Us Remastered

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Grand Theft Auto V

  Grand Theft Auto V

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • The Amazing Spider-Man 2

  The Amazing Spider-Man 2

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
   
 • Guitar Hero: Metallica

  Guitar Hero: Metallica

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Grand Theft Auto V

  Grand Theft Auto V

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
   
 • The Sims 4

  The Sims 4

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
    
  • Resident Evil 5

   Resident Evil 5

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   9
   •  
   •  
   •  
   •  
    
  • Resident Evil

   Resident Evil

   PS2
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   10
   •  
   •  
   •  
   •  
    
  • Resident Evil 3: Nemesis

   Resident Evil 3: Nemesis

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   10
   •  
   •  
   •  
   •  
    
  • Beyond: Two Souls

   Beyond: Two Souls

   PS3
   یکی از بهترین بازی های ساله 2013

   N/A
   •