به سختی به زمین خورد، چون نمیدونست: رفاقت معرفت نمیاره … این معرفتِ که رفاقت میاره … !
 
 
 
 • No Man's Sky

  No Man's Sky

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Fifa 15

  Fifa 15

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Battlefield Hardline

  Battlefield Hardline

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Far Cry 4

  Far Cry 4

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Assassin's Creed: Unity

  Assassin's Creed: Unity

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Call of Duty: Advanced Warfare

  Call of Duty: Advanced Warfare

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Project CARS

  Project CARS

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Tomb Raider: Definitive Edition

  Tomb Raider: Definitive Edition

  XBOX1
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • شبگرد

  شبگرد

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Max Payne 3

  Max Payne 3

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
  •