انچه درذهن داشتم فریاد زدم
 
 
 
  • Borderlands: The Handsome Collection

    Borderlands: The Handsome Collection

    PS4
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    9.5
    •  
    •  
    •  
     
  • Far Cry 5

    Far Cry 5

    PS4
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    N/A
       
    • Ni no Kuni II: Revenant Kingdom

      Ni no Kuni II: Revenant Kingdom

      PS4
      [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

      N/A
         
      • Days Gone

        Days Gone

        PS4
        [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

        N/A
           
        • Spider Man

          Spider Man

          PS4
          [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

          N/A
             
          • Shadow of The Tomb Raider

            Shadow of The Tomb Raider

            PS4
            [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

            N/A
               
            • Until Dawn

              Until Dawn

              PS4
              [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

              N/A
              •  
               
            • Just Cause 3

              Just Cause 3

              PS4
              [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

              N/A
              •  
               
            • Mad Max

              Mad Max

              PS4
              [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

              N/A
              •  
               
            • Beyond: Two Souls

              Beyond: Two Souls

              PS4
              [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

              N/A
              •