انچه درذهن داشتم فریاد زدم
 
 
 
 • Shadow of the Colossus

  Shadow of the Colossus

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
    
  • Monster Hunter World

   Monster Hunter World

   PS4
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
     
   • Gravity Rush 2

    Gravity Rush 2

    PS4
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    N/A
    •  
     
   • Grand Theft Auto: San Andreas

    Grand Theft Auto: San Andreas

    PC
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    N/A
    •  
    •  
    •  
     
   • Grand Theft Auto V

    Grand Theft Auto V

    PS4
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    N/A
    •  
    •  
    •  
     
   • Yakuza 0

    Yakuza 0

    PS4
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    N/A
      
    • Hellblade: Senua's Sacrifice

     Hellblade: Senua's Sacrifice

     PS4
     [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

     N/A
       
     • Assassin's Creed Origins

      Assassin's Creed Origins

      PS4
      [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

      N/A
        
      • Final Fantasy XV

       Final Fantasy XV

       PS4
       [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

       N/A
       •  
       •  
       •  
        
      • Mortal Kombat XL

       Mortal Kombat XL

       PS4
       [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

       N/A
       •  
       •  
       •