(subzerodonger هنوز مطلبی برای این بخش ننوشته است!)
 
 
 
 • Battlefield Hardline

  Battlefield Hardline

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
   
 • Ghost Recon: Future Soldier

  Ghost Recon: Future Soldier

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
   
 • Ghost Recon: Advanced Warfighter

  Ghost Recon: Advanced Warfighter

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
  •  
   
 • Ghost Recon: Advanced Warfighter 2

  Ghost Recon: Advanced Warfighter 2

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
  •  
   
 • Max Payne 2: The Fall of Max Payne

  Max Payne 2: The Fall of Max Payne

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •  
  •  
   
 • Battlefield: Bad Company 2

  Battlefield: Bad Company 2

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
  •  
   
 • Battlefield 1942

  Battlefield 1942

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
   
 • Battlefield 2

  Battlefield 2

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
  •  
   
 • Battlefield 3

  Battlefield 3

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
  •  
   
 • Battlefield 2142

  Battlefield 2142

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •