وقتی با من حرف می زنی دهنتو ببند!
 
 
 
 • Warriors: Legends of Troy

  Warriors: Legends of Troy

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  7
    
  • Grand Theft Auto: Vice City

   Grand Theft Auto: Vice City

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   9
   •  
    
  • Batman: Arkham Origins

   Batman: Arkham Origins

   Xbox 360
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   10
   •  
   •  
    
  • Winning Eleven 9

   Winning Eleven 9

   PSP
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   10
   •  
   •  
    
  • Far Cry 3

   Far Cry 3

   Xbox 360
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
     
   • Watch Dogs

    Watch Dogs

    Xbox 360
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    N/A
      
    • Batman: Arkham Asylum

     Batman: Arkham Asylum

     Xbox 360
     [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

     10
     •  
      
    • DmC: Devil May Cry

     DmC: Devil May Cry

     Xbox 360
     [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

     N/A
     •  
      
    • Devil May Cry: HD Collection

     Devil May Cry: HD Collection

     Xbox 360
     [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

     N/A
     •  
      
    • Devil May Cry 4

     Devil May Cry 4

     Xbox 360
     [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

     N/A
     •