هر جا ZoRo دیدی منم ...
 
 
 
 • Crysis 3

  Crysis 3

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
   
 • FIFA 14

  FIFA 14

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
  •  
   
 • NBA 2K14

  NBA 2K14

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
  •  
   
 • Need for Speed World

  Need for Speed World

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
  •  
   
 • Battlefield 4

  Battlefield 4

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Crysis

  Crysis

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
   
 • Battlefield: Bad Company 2

  Battlefield: Bad Company 2

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
  •  
   
 • گرشاسپ

  گرشاسپ

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
   
 • Far Cry 3

  Far Cry 3

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
   
 • Crysis 2

  Crysis 2

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
  •