سلام
 
 
 
 • The Elder Scrolls V: Skyrim

  The Elder Scrolls V: Skyrim

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
   
 • Need for Speed: Hot Pursuit

  Need for Speed: Hot Pursuit

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
   
 • Splinter Cell: Double Agent

  Splinter Cell: Double Agent

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •  
  •  
   
 • Prototype 2

  Prototype 2

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Call of Duty: Black Ops

  Call of Duty: Black Ops

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
   
 • Prototype

  Prototype

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
  •  
   
 • Gears of War 3

  Gears of War 3

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •  
  •  
   
 • Call of Duty: Modern Warfare 2

  Call of Duty: Modern Warfare 2

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
  •  
   
 • Crysis Warhead

  Crysis Warhead

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
  •  
   
 • Darksiders

  Darksiders

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
  •