بکش تا کشته نشی ............
 
 
 
 • The Last of Us

  The Last of Us

  PS3
  انقلابی برای صنعت گیم ...

  N/A
    
  • Commandos: Beyond the Call of Duty

   Commandos: Beyond the Call of Duty

   PC
   بهترین بازی عمرم .... هنوزم دارمش .....

   9.5
   •  
   •  
    
  • Call of Duty: Modern Warfare 3

   Call of Duty: Modern Warfare 3

   PS3
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
   •  
    
  • Call of Duty: Modern Warfare 2

   Call of Duty: Modern Warfare 2

   PS3
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
   •  
    
  • Call of Duty: Black Ops II

   Call of Duty: Black Ops II

   PS3
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   9
   •  
    
  • Call of Duty: Black Ops

   Call of Duty: Black Ops

   PS3
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   8.5
   •  
   •  
    
  • Call of Duty 4: Modern Warfare

   Call of Duty 4: Modern Warfare

   PS3
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   8.5
   •  
   •  
    
  • Call of Duty 2

   Call of Duty 2

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   9
   •  
   •  
    
  • Call of Duty

   Call of Duty

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   9
   •  
   •  
    
  • Killzone 3

   Killzone 3

   PS3
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   8.5
   •