ببعی میگه بع بع.
 
 
 
 • Gran Turismo 5

  Gran Turismo 5

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
   
 • Killzone 3

  Killzone 3

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
  •  
   
 • FIFA Soccer 12

  FIFA Soccer 12

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
   
 • The Elder Scrolls V: Skyrim

  The Elder Scrolls V: Skyrim

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
  •  
   
 • Call of Duty: Modern Warfare 3

  Call of Duty: Modern Warfare 3

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
  •  
   
 • Assassin's Creed: Revelations

  Assassin's Creed: Revelations

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •  
   
 • Bully

  Bully

  PS2
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
   
 • Heavy Rain

  Heavy Rain

  PS3
  شاه کار

  10
  •  
  •  
   
 • FIFA Soccer 12

  FIFA Soccer 12

  PC
  عشق

  9.5
  •  
  •  
   
 • Just Cause 2

  Just Cause 2

  PS3
  خیلی تخیلیه.

  7.5
  •  
  •