خدا تا کی اخه.....!؟!
 
 
 
 • Thief

  Thief

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Dark Souls II

  Dark Souls II

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
    
  • Castlevania: Lords of Shadow 2

   Castlevania: Lords of Shadow 2

   Xbox 360
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   10
   •  
    
  • Resident Evil: Revelations

   Resident Evil: Revelations

   Xbox 360
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
   •  
    
  • METRO: Last Light

   METRO: Last Light

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
   •  
   •  
    
  • Call of Juarez: Gunslinger

   Call of Juarez: Gunslinger

   Xbox 360
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
   •  
   •  
    
  • FIFA Soccer 13

   FIFA Soccer 13

   PS2
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
   •  
   •  
    
  • Angry Birds: Star Wars

   Angry Birds: Star Wars

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
   •  
   •  
   •  
    
  • Dishonored

   Dishonored

   Xbox 360
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
   •  
   •  
    
  • Far Cry 3

   Far Cry 3

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
   •  
   •