پروردگار شما همان پروردگاری است که آسمانها و زمین را آفرید.
 
 
 
 • I Am Alive

  I Am Alive

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Yakuza 4

  Yakuza 4

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  2
  •  
  •  
   
 • JASF: Jane's Advanced Strike Fighters

  JASF: Jane's Advanced Strike Fighters

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
   
 • Rocksmith

  Rocksmith

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
   
 • RAGE

  RAGE

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
   
 • Resident Evil 4 HD

  Resident Evil 4 HD

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •  
   
 • The Gunstringer

  The Gunstringer

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •  
   
 • The House of the Dead: Overkill-Extended Cut

  The House of the Dead: Overkill-Extended Cut

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •  
   
 • The Witcher 2: Assassins of Kings

  The Witcher 2: Assassins of Kings

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
   
 • Michael Jackson: The Experience

  Michael Jackson: The Experience

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •