ای سکوت ای مادر فریادها ساز جانم ازتو پر آوازه بود تا در آغوش تو راهی داشتم چون شراب کهنه شعرم تازه بود.
 
 
 
 • Batman: Arkham City

  Batman: Arkham City

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
    
  • Hard Reset

   Hard Reset

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
     
   • Call of Duty: Black Ops

    Call of Duty: Black Ops

    Xbox 360
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    N/A
    •  
    •  
    •  
     
   • James Bond 007: Blood Stone

    James Bond 007: Blood Stone

    Xbox 360
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    N/A
    •  
    •  
     
   • Warhammer 40,000: Space Marine

    Warhammer 40,000: Space Marine

    Xbox 360
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    N/A
    •  
    •  
     
   • Call of Duty: World at War

    Call of Duty: World at War

    PC
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    N/A
    •  
    •  
    •  
     
   • Duke Nukem Forever

    Duke Nukem Forever

    PC
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    N/A
    •  
     
   • Assassin's Creed: Brotherhood

    Assassin's Creed: Brotherhood

    PC
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    N/A
    •  
    •  
    •  
     
   • گرشاسپ

    گرشاسپ

    PC
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    N/A
    •  
    •  
     
   • Fable III

    Fable III

    PC
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    N/A
    •