پس مکس پین 3 کی میاد؟
 
 
 
 • Overwatch

  Overwatch

  XBOX1
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Hitman: Contracts

  Hitman: Contracts

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •  
  •  
   
 • Prototype

  Prototype

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
  •  
   
 • Call of Juarez: Bound in Blood

  Call of Juarez: Bound in Blood

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
  •  
   
 • Call of Juarez: The Cartel

  Call of Juarez: The Cartel

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
   
 • Call of Juarez: Gunslinger

  Call of Juarez: Gunslinger

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
   
 • Batman: Arkham Asylum

  Batman: Arkham Asylum

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
   
 • Wanted: Weapons of Fate

  Wanted: Weapons of Fate

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •  
  •  
  •  
   
 • L.A. Noire

  L.A. Noire

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
  •  
   
 • L.A. Noire

  L.A. Noire

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
  •