قــــــــدرتــــــــــــــــــــــــ واقـــــــــــــعــــــــــی رو مـــــــورچــــــــــــه داره
 
 
 
 • Battlefield 1

  Battlefield 1

  XBOX1
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
   
 • Mass Effect 3

  Mass Effect 3

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •  
   
 • Assassin's Creed IV: Black Flag

  Assassin's Creed IV: Black Flag

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
   
 • Sniper Elite: V2

  Sniper Elite: V2

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  7
  •  
   
 • Call of Duty: Black Ops

  Call of Duty: Black Ops

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  7
  •  
   
 • Medal of Honor

  Medal of Honor

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  7.5
  •  
  •  
   
 • Homefront

  Homefront

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  7
  •  
   
 • F.3.A.R

  F.3.A.R

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  7.5
  •  
   
 • Mafia II

  Mafia II

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
   
 • Far Cry 4

  Far Cry 4

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •